Προσωπικό Εργαστηρίου

Προσωπικό 2018-09-24T13:23:31+00:00

Ιατρικό Προσωπικό

Κεχαγιά Νικολέτα
Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος
Παγανά Μαγδαληνή - Μαρία
Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος

Διοικητικό Προσωπικό

Κώστα Βούλα
Υπεύθυνη Διεύθυνσης ATG – Βιοπαθολογικής
Γιωβάννη Χρυσάνθη
Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης
Δημητριάδου Σοφία
Γραμματειακή Υποστήριξη
Θεοδωρακίδου Αικατερίνη
Γραμματειακή Υποστήριξη
Παπαθεοδώρου Βασιλική
Γραμματειακή Υποστήριξη
Χατζηπαυλίδου Αικατερίνη
Γραμματειακή Υποστήριξη

Τεχνικό Προσωπικό

Γκολέμη Σοφία
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Μαρκοπούλου Λευκή
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Παρούση Γεωργία
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Στοΐλη Χριστίνα
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Προσωπικό Υποστήριξης

Βασιλείου Παναγιώτης
Υπεύθυνος μεταφορών