Ευκαιρίες καριέρας

Ευκαιρίες καριέρας 2018-11-16T12:26:48+00:00

Η ATG – Βιοπαθολογική πάντα αναζητά ταλαντούχους και αφοσιωμένους υπαλλήλους που μπορούν να βοηθήσουν στην συνέχιση της ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

Θέσεις Εργασίας

Εμείς προσφέρουμε

  • Σύγχρονο, άριστα οργανωμένο & φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και διαχειρίζονται πάντα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.