Ευκαιρίες καριέρας

Ευκαιρίες καριέρας 2022-02-04T22:30:41+00:00

Η ATG – Βιοπαθολογική πάντα αναζητά ταλαντούχους και αφοσιωμένους υπαλλήλους που μπορούν να βοηθήσουν στην συνέχιση της ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

Θέσεις Εργασίας

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων ή πτυχίο ΙΕΚ βοηθού μικροβιολόγου ή πτυχίο βιολογίας (με εργαστηριακή εμπειρία)
  • Εργασιακή εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο
  • Άριστη ικανότητα αιμοληψιών
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Οργανωτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες – ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενα ωράρια

Εμείς προσφέρουμε

  • Σύγχρονο, άριστα οργανωμένο & φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και διαχειρίζονται πάντα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.