Ανοσολογικό τμήμα

Ανοσολογικό τμήμα 2018-12-03T11:52:05+00:00

Τμήματα και παρεχόμενες εξετάσεις

Εξετάσεις ανοσολογικού τμήματος

 • AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, ΠΑΝΕΛ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
 • ANTI-ENA SCREENING TEST
 • C1 ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
 • C1q ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 • C2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 • C3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 • C4 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 • C5 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 • CD 34 ΚΥΤΤΑΡΑ (ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ)
 • CH 100 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΛΙΚΟ
 • EBV EA (early antigen)
 • EBV NA (nuclear antigen)
 • GLYCINE RECEPTOR ANTIBODIES
 • HIV [HIV Ag (p24) / HIV Ab (type 1 + type 2)]
 • IgG INDEX, ΕΝΥ & ΟΡΟΥ
 • LE TEST
 • MALARIA FALCIPARUM (P.F.), RAPID TEST
 • MONO TEST
 • QUANTIFERON TB Gold, ΑΙΜΑΤΟΣ
 • RPR
 • VDRL
 • α1-ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ
 • α2-ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
 • α-ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ (SAA)
 • ΑΙΜΟΠΗΞΙΝΗ (HPX)
 • ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda, ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda, ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α (lgA)
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ D (lgD)
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ E (lgE)
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ G (lgG)
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ M (lgM)
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ IgG, ΥΠΟΤΥΠΟΙ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ IgG4, ΥΠΟΤΥΠΟΙ
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (Τ4/Τ8) [Περιλαμβάνει: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56, CD45]
 • ΑΝΤΙ-RNP
 • ΑΝΤΙ-Sm
 • ΑΝΤΙ-SSA (Ro)
 • ΑΝΤΙ-SSB (La)
 • ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Α, Β, C (HLA- A, B, C)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA- B27
 • ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
 • ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ [ΑΝΑ]
 • ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΟΡΟΥ
 • ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ DNASE B
 • ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ-Ο [ASTO]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ AMPAR1,2
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, Caspr2 & LGI1 [ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ K+]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, COXCACIE VIRUS A9, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, COXCACIE VIRUS A9, IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, COXCACIE VIRUS ΤΥΠΟΥ B (1-6), IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, COXCACIE VIRUS ΤΥΠΟΥ B (1-6), IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ECHOVIRUS, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ECHOVIRUS, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, EPSTEIN BARR, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, EPSTEIN BARR, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, GABAR-b
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, HTLV I & II
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, Jo-1
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, LRP4
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, MAG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, MuSK
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, MuSK [IFA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, MYELIN OLIGODENDROCYTE GLYCOPROTEIN [MOG]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, NMDAR
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, NMDAR, AMPAR1,2 & GABAR-b
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, NMO (AQUAPORIN 4) [CBA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΔΕΝΟΪΟΥ, IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΔΕΝΟΪΟΥ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΔΕΝΟΪΟΥ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ [RSV], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ [RSV], IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ [VZV], ΙgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ [VZV], ΙgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ [DGP], IgΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ [DPG], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ [DGP], IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA [ssDNA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, [GAD65]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ Fumigatus, IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ Fumigatus, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ Fumigatus, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ι [β2-GPI], IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ι [β2-GPI], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, β2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ι [β2-GPI], IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ [GBM]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA [ds DNA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕXINOKOKKOΥ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ [ΕΝΑ]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Pylori, IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Pylori, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Pylori, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ (Intermedia filaments antibodies) [IMFAb]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ [Intrinsic Factor, IF]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ [ΕΜΑ], IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ [ΕΜΑ], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 1 [HSV-1] (gG1), IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 1 [HSV-1], IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 2 [HSV-2] (gG2), IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 2 [HSV-2], IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 6 [HHV 6], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 6 [HHV 6], IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΥΘΡΑΣ, IgG AVIDITY
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΥΘΡΑΣ, lgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΕΡΥΘΡΑΣ, lgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΛΑΡΑΣ, lgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΛΑΡΑΣ, lgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ [IAA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΣΑΣ ΤΥΠΟΥ Β, IgG & IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ, IgG & IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ A [Η1Ν1], IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ A [Η1Ν1], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ A, IgG & IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ [h-tTG], IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ [h-tTG], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΙΣΤΟΝΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Jejuni, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Jejuni, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΑΡΔΙΟΛIΠΙΝΗΣ, lgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΑΡΔΙΟΛIΠΙΝΗΣ, lgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΑΡΔΙΟΛIΠΙΝΗΣ, lgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ [ACA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΟΞΙΕΛΛΑΣ BURNETTI (Q FEVER), IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΟΞΙΕΛΛΑΣ BURNETTI (Q FEVER), IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΙΤΡΟΛΙΝΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ [anti-CCP], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ [CMV], IgG AVIDITY
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ [CMV], lgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ [CMV], lgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦIΛΩΝ [ANCA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΛΕΓΙΩΝΕΛΛΑΣ (ΤΥΠΩΝ 1,2,3,4,5,6,8), ΟΛΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣ, ΟΛΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ [ASMA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΩΝ (Micro filament antibodies) [MFAb]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ [LKM]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ [ΑΜΑ]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑΣ Henselae/Quintana, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΑΣ Henselae/Quintana, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΛΛΙΑΣ Burgdorferi, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΕΛΛΙΑΣ Burgdorferi, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΤΕΤΕΛΛΑΣ ΚΟΚΚΥΤΟΥ, ΙgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΠΟΡΤΕΤΕΛΛΑΣ ΚΟΚΚΥΤΟΥ, ΙgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ [MPO], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Pneumoniae, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Pneumoniae, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΝΗΣΙΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ [ICA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΟΥΡΕΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Urealiticum
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΙΝΦΛOYΕΝΤΖΑΣ ΤΥΠΟΥ 1,2,3, IgG & IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΒΟΪΟΥ B19, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΒΟΪΟΥ B19, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΟΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ, IgG [23 ΟΡΟΤΥΠΟΙ] (ANTI-PCP)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ, ΟΛΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 [PR3], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ [ARA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, IgA [RF IgA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, IgG [RF IgG]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, IgM [RF IgM]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ P, IgG (Anti-Ribosome P IgG)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ Conorii, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ Conorii, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ Mooseri/Typhi, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ Mooseri/Typhi, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ Rickettsii, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΡΙΚΕΤΣΙΑΣ Rickettsii, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑ Cerevisiae [ASCA], IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑ Cerevisiae [ASCA], IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΕΡΙΝΗΣ, IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΕΡΙΝΗΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΕΡΙΝΗΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ [Scl-70]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΕΤΑΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ, ΟΛΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΙΤΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ [APCA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, IgG AVIDITY
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ [FTA-Abs]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ [FTA-lgM]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ [TPHA]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ [IA2]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΥΕΡΣΙΝΙΑΣ Enterocolytica, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΥΕΡΣΙΝΙΑΣ Enterocolytica, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ [AChR-Clusters]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΦΛΟΙΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ Psittaci, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ Psittaci, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ Trachomatis, IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ Trachomatis, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ Trachomatis, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, IgΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ, IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΩΟΘΗΚΙΚΑ [Anti-Ovary Antibodies]
 • ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ [Hp]
 • β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΙΩΝ PANEL 1-2 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (Επιλέξτε 1-2 αντισώματα: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatide Abs)
 • ΓΑΓΓΛΙΟΣΙΔΙΩΝ ΠΛΗΡΕΣ PANEL ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (Επιλέξτε αντισώματα: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatide Abs)
 • ΔΙΑΛΥΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗΣ [suPAR], ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (VGCC-P), ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LEMS)
 • ΔΙΑΥΛΩΝ ΚΑΛΙΟΥ (VGKC), ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (Mediterranean Food Intolerance Specific IgG antibodies)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ [NK cells]
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda, ΟΡΟΥ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ kappa & lamda, ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΝΕΡΟΥ (Ευαισθησία 0,05 EU/mL)
 • ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΝΕΡΟΥ (Ευαισθησία 0,25 EU/mL)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A [HAV], ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, IgM
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A [HAV], ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΟΛΙΚΑ
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΑΝΤΙΓΟΝΟ e [HBeAg]
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΑΝΤΙΣΩΜΑ e [HBeAb]
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ [HBsAb]
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΡΗΝΟΣ [Anti-core], IgM
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΠΥΡΗΝΟΣ [HBcAb]
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ [HBsAg]
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ [HBsAg], ΠΟΣΟΤΙΚΟ
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C [HCV], ΑΝΤΙΣΩΜΑ, ΟΛΙΚΟ
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ TEST (INNO-LIA)]
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D [HDV], ΑΝΤΙΣΩΜΑ δ
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D [HDV], ΑΝΤΙΣΩΜΑ, IgM
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ E [HEV], ΑΝΤΙΣΩΜΑ, IgG
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ E [HEV], ΑΝΤΙΣΩΜΑ, IgM
 • ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 6 [IL-6]
 • ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΟΡΟΥ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ [CIC]
 • ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HLA [ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ]
 • ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗΣ, PANEL ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (Περιλαμβάνει: LRP4, MuSK-IFA, AChR Cluster Abs)
 • ΜΥΟΣΙΤΙΔΑΣ, PANEL ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (Περιλαμβάνει: Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, SRP, Jo-1, PL-7, PL-12, OJ, EJ, RO-52 Abs)
 • ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΟΡΟΥ
 • ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΦΙΛ, IgG [Ανίχνευση 6 αντισωμάτων: Hu (ANNA-1), Yo (PCA-1), Ri (ANNA-2), PNMA2 (Ma2/Ta), CV2 & Amphiphysin]
 • ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ (NMO) (AQUAPORIN 4), ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, IgG
 • ΟΡOΑΝΤIΔΡΑΣΗ WRIGHT
 • ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDAL
 • ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ WRIGHT COOMBS
 • ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ [RA-TEST]
 • ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ [Cp], ΟΡΟΥ
 • ΤΡΥΠΤΑΣΗ, ΟΡΟΥ
 • ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ, ΟΡΟΥ
 • ATOMOXETINE
 • CITALOPRAM (SEROPRAM, CELIUS, CILOPRESS, PRICITAL, SELON, SEPROC, VERUS)
 • CLOMIPRAMINE
 • DESMETHYLSERTRALINE
 • DOXEPIN
 • DULOXETINE (CYMBALTA, XERISTAR)
 • FLUOXETINE + DESMETHYLFLUOXETINE (PROZAC, LADOSE)
 • FLUVOXAMINE (DUMYROX)
 • IMIPRAMINE
 • MAPROTILINE
 • METHYLPHENIDATE
 • MIANSERINE
 • MIRTAZAPINE (REMERON, AZAPIN, DEPRERAM, MIRTAZAPINE)
 • NORCLOMIPRAMINE
 • NORDOXEPIN
 • NORMAPROTILINE
 • NORTRIMIPRAMINE
 • NORTRIPTYLINE
 • PAROXETINE (SEROXAT)
 • PROTRIPTYLINE
 • REBOXETINE
 • RITALINIC ACID
 • SERTRALINE (ZOLOFT, LUSTRAL, ZOLOTRIN)
 • TRAZODONE
 • TRIMIPRAMINE
 • VENLAFAXINE+O-DESMETHYLVENLAFAXINE (EFFEXOR)
 • AMISULPRIDE
 • ARIPIPRAZOLE (ABILIFY)
 • CHLORPROTHIXENE
 • CLOZAPINE (CLOZAPIL, LEPONEX, FAZALCO)
 • DESMETHYLCLOZAPINE
 • DESMETHYLOLANZAPINE
 • HALOPERIDOL (HALDOL, ALOPERIDIN, SEVIUM/Ni)
 • LEVOMEPROMAZINE
 • OLANZAPINE (ZYPREXA)
 • PERAZINE
 • PIPAMPERONE
 • PROMETHAZINE
 • QUETIAPINE (SEROQUEL)
 • RISPERIDONE+9-OH RISPERIDONE (RISPERDAL, RIPEPRAL)
 • ZIPRASIDONE
 • 10,11 – DIHYDROXYCARBAMAZEPINE
 • CARBAMAZEPINE-10,11-EPOXIDE
 • DESMETHYLMESUXEMIDE
 • DIPHENAL (PHENYTOIN-PHENOBARBITAL)
 • ETHOSUXIMIDE (ZARONTIN)
 • FELBAMATE
 • GABAPENTIN
 • KEPPRA (ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΕΤΑΜΗ)
 • LACOSAMIDE
 • LAMOTRIGINE (LAMICTAL)
 • OXYCARBAZEPINE (TRILEPTAL)
 • PEMA
 • PREGABALIN
 • RUFINAMIDE
 • STIRIPENTOL
 • SULTIAM (OSPOLOT)
 • TIAGABINE
 • TOPIRAMATE
 • VIGABATRIN
 • ZONISAMIDE (ZONEGRAN)
 • ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ ΟΞΥ (DEPAKΙNE)
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)
 • ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ (MYSOLIN – ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ)
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (LUMINAL-CARDENAL)
 • ΦΑΙΝΥΤΟΙΝΗ (EPANUTIN,DILANTIN)
 • 1-OH-MIDAZOLAM
 • ALPRAZOLAM
 • BROMAZEPAM
 • CHLORDIAZEPOXIDE
 • CLOBAZAM
 • CLONAZEPAM (KLONOPIN, NITRAZEPENE, NITRAZEPAM, RAVOTRIL, RIVATRIL, RIVOTRIL, RIVOTROL), ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • DEMOXEPAM
 • DESALKYLFLURAZEPAM
 • DIAZEPAM (VALIUM)
 • FLUNITRAZEPAM
 • FLURAZEPAM
 • LORAZEPAM
 • LORMETAZEPAM
 • MEDAZEPAM
 • MIDAZOLAM
 • NITRAZEPAM
 • NORCLOBAZAM
 • NORDIAZEPAM
 • OXAZEPAM
 • PRAZEPAM
 • TEMAZEPAM
 • TETRAZEPAM
 • TRUAZOLAM
 • ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ (RIVOTRIL), ΟΥΡΩΝ
 • ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗ (ANGORON)
 • ΔΙΓΟΞΙΝΗ (LANOXIN)
 • EVEROLIMUS (Afinitor® Certican® Zortress®), ΑΙΜΑΤΟΣ
 • SIROLIMUS, ΑΙΜΑΤΟΣ
 • TACROLIMUS (FK506, PROGRAF), ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ, ΑΙΜΑΤΟΣ
 • 5-FLUCYTOSINE (ALCOBON, ANCOBON, ANCOTIL)
 • CASPOFUNGIN (CANCIDAS )
 • FLUCONAZOLE (BIOZOLENE, DIFLUCAN, ELAZOR, FUNGATA, LAVISA, LOITIN, SOLACAP TRIFLUCAN)
 • KETOCONAZOLE (DAKTARIN GOLD, FUNGAREST, FUNGORAL, KETODERM, KETOISDIN, NIZORAL, ORIFUNGALM, FANFUGOL, SEBIZOLE, TERZOLIN)
 • ΒΟΡΙΚΟΝΑΖΟΛΗ (Vfend)
 • ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ/OH-ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ (SEMPERA)
 • ΜΥΚΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (CELLCEPT, MYCOPHENOLATE MOFETIL)
 • ΠΟΖΑΚΟΝΑΖΟΛΗ (Noxafil)
 • ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ
 • ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ (VANKOMYCIN)
 • ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ (GARAMICIN)
 • ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ (PARACETAMOL)
 • ΑΣΠΙΡΙΝΗ (ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ)
 • ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ (THEOPHYLLINE)
 • ΛΙΘΙΟ (Li)
 • AΝΤΙ-DRUG, ΟΥΡΩΝ [ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ] (AMHETAMINES, BARBITURATES, BENZODIAZEPINES, CANNABINOID, METHADONE, METHAQUALONE, CACAINE, PROPOXYPHENE, PCP, ETHANOL)
 • AMPHETAMINES [ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ]
 • BARBITURATES [ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ]
 • BENZODIAZEPINES [ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ]
 • CANNABINOID [ΚΑΝΝΑΒΙΣ]
 • COCAINE METABOLITES [ΚΟΚΑΪΝΗ]
 • ETHANOL (ALCOHOL) [ΑΙΘΑΝΟΛΗ-ΑΛΚΟΟΛ]
 • METHADONE (DOLOPHINE) [ΜΕΘΑΔΟΝΗ]
 • METHAQUALONE (QUAALUDE, METEHAQUALONE, SOPORS)
 • OPIOIDS [ΟΠΙΟΥΧΑ]
 • PHENYLCYCLIDINE (PCP), ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ [ΦΑΙΝΣΙΚΛΙΔΙΝΗ]
 • PROPOXYPHENE
 • PENICILLOYL G (Πενικιλίνη G)
 • PENICILLOYL V (Πενικιλίνη V)
 • AMPICILLIN (Αμπικιλίνη)
 • AMOXICILIN (Αμοξυκυλίνη)
 • CEFACLOR (Κεφαλοσπορίνη)
 • DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (Ακάρι)
 • DERMATOPHAGOIDES FARINAE (Ακάρι)
 • DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS (Ακάρι)
 • ACARUS SIRO (ΑΚΑΡΙ)
 • LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR
 • TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE
 • GLYCYPHAGUS DOMESTICUS
 • EYROGLYPHUS MAYNEI
 • CAT EPITHELIUM – (Επιθήλιο γάτας)
 • DOG EPITHELIUM – (Επιθήλιο σκύλου)
 • CANARY FEATHERS – (Καναρίνι φτερά)
 • HORSE DANDER – (Πιτυρίδα αλόγου)
 • PIGEON – (Περιστέρι)
 • BUDGERIGAR DROPPINGS – (Παπαγάλου περιττώματα)
 • BUDGERIGAR FEATHERS – (Παπαγάλου φτερά)
 • BUDGERIGAR SERUM PROTEIN – (Παπαγάλου πρωτεϊνη ορού)
 • GOAT EPITHELIUM – (Επιθήλιο αίγας)
 • ΜΙΓΜΑ ΠΟΥΠΟΥΛΩΝ
 • DOG DANDER – (Πιτυρίδα σκύλου)
 • GUINEA EPITHELIUM (Επιθήλιο χοιριδίου)
 • GOOSE FEATHERS – (Φτερά χήνας)
 • MOUSE EPITHELIUM (Επιθήλιο ποντικιού)
 • DUCK FEATHERS – (Φτερά πάπιας)
 • ASCARIS (Άσκρις)
 • SCHISTOSOMA
 • EGG WHITE (Aσπράδι αυγού)
 • SESAME SEED (Σουσάμι)
 • CHOCOLATE (Σοκολάτα)
 • GREEN PEA (Αρακάς)
 • PEANUT (Φυστίκι αράπικο)
 • SOYBEAN (Σόγια)
 • WHITE BEAN (Φασόλια άσπρα)
 • EDAM CHEESE (Ένταμ τυρί)
 • NECTARINE (Νεκταρίνι)
 • GOUNDA CHEESE (Γκούντα τυρί)
 • BREAST MILK (Μητρικό γάλα)
 • HAZELNUT (Φουντούκι)
 • BRAZIL NUT (Βραζιλιάνικο φυστίκι)
 • COWS MILK (Γάλα αγελάδος)
 • ALMOND (Αμύγδαλο)
 • CASHEW NUT (Κάσιους)
 • PISTACHIO (Φυστίκι Αιγίνης)
 • LEMON (Λεμόνι)
 • MUSHROOM-(Μανιτάρι)
 • LETTUCE-(Μαρούλι)
 • CABBAGE-(Λάχανο)
 • COFFEE (Καφές)
 • CRAB ( Καβούρι)
 • MILK BOILED (Γάλα Βρασμένο)
 • LENTIL (Φακές)
 • APRICOT (Βερύκοκο)
 • SHRIMP (Γαρίδα)
 • CHERRY (Κεράσι)
 • EGG (Αυγό)
 • TOMATO (Ντομάτα)
 • PUMPKIN (Κολοκύθι)
 • WALNUT (Καρύδι)
 • SQUID (Καλαμάρι)
 • GRAPE (Σταφύλι)
 • PORK (Χοιρινό κρέας)
 • BROCCOLI-(Μπρόκολο)
 • BEEF (Μοσχαρίσιο κρέας)
 • BLACK PEPPER (Πιπέρι)
 • TURKEY (Γαλοπούλα)
 • CAULIFLOWER (Κουνουπίδι)
 • CHESTNUT (Κάστανο)
 • CODFISH (Μπακαλιάρος)
 • CARROT (Καρότο)
 • ORANGE (Πορτοκάλι)
 • POTATO (Πατάτα)
 • COCONUT (Καρύδα)
 • BLUE MUSSEL (Μύδι)
 • WHEAT (Σιτάρι)
 • TUNA (Τόνος)
 • SALMON (Σολωμός)
 • BREWERS MOULDS (Ζακχαρομύκητας)
 • STRAWBERRY(Φράουλα)
 • YEAST (Μαγιά – σακχαρομύκητας)
 • ONION (Κρεμμύδι)
 • APPLE (Μήλο)
 • RYE (Σίκαλη)
 • OCTOPUS (Χταπόδι)
 • BARLEY (Κριθάλευρο)
 • SARDINE (Σαρδέλα)
 • PERCH (Πέρκα)
 • OAT (Βρώμη)
 • EGG YOLK (Κρόκος αυγού)
 • ALPHA LACTALBUMIN (Α Λακταλβουμίνη)
 • BETA LACTOGLOBULIN (Β Λακτοσφαιρίνη)
 • CASEIN (Καζεϊνη)
 • GLUTEN (Γλουτένη)
 • CORN (Καλαμπόκι)
 • LOBSTER (Αστακός)
 • CHEDDAR CHEESE (Κασέρι)
 • MOLD CHEESE (Ροκφόρ)
 • CHICKEN MEAT (Κοτόπουλο)
 • KIWI FRUIT (Ακτινίδιο)
 • CELERY (Σέλινο)
 • PARSLEY (Μαϊντανός)
 • MELON (Πεπόνι)
 • LAMB (Αρνίσιο κρέας)
 • RICE (Ρύζι)
 • BANANA (Μπανάνα)
 • CACAO (Κακάο)
 • PEAR (Αχλάδι)
 • PEACH (Ροδάκινο)
 • Μίγμα ξηρών καρπών (F13, F17, F18, F20, F36)
 • SWEET VERNAL GRASS (Ανθόξανθο)
 • JOHNSON GRASS (Σόργον)
 • BROMUS INERMIS, BROME GRASS – (Άγρια βρώμη)
 • CULTIVATED RYE (Γύρις σίκαλης)
 • CULTIVATED OAK (Γύρη Βρώμης)
 • CULTIVATED WHEAT (Καλλιεργούμενο Σιτάρι)
 • MEADOW FOXTAIL, (Αλωπεκή)
 • BAHIA GRASS, (Πάσπαλον)
 • BERMUDA GRASS (Αγριάδα)
 • ZEA MAYS (CORN) – (Καλαμπόκι)
 • ORCHARD (Δενδρόκηπος)
 • MEADOW FESCUE (Φεστούκα)
 • LOLIUM PERENNE (Λόλιο)
 • TIMOTHY GRASS (Τριφύλλι)
 • COMMON REED (Καλάμια)
 • JUNE GRASS KENTUCKY (Πόα)
 • BENTGRASS (Αγροστώδη)
 • MIX GRASS – Μίγμα χόρτων (gx1)
 • MIX GRASS – Μίγμα χόρτων (gx2)
 • HOUSE DUST-GREER (Οικιακή σκόνη)
 • HOUSE DUST-HOLLISTER-STIER (Οικιακή σκόνη)
 • BENCARD (Οικιακή σκόνη)
 • Μίγμα σπιτικής σκόνης (Η1,D1,D2,I1) – [Οικιακή σκόνη]
 • ISOCYANATE,TDI (Ισοκυανικό οξύ)
 • FORMALDEHYDE (Φορμαλδεΰδη)
 • LATEX (Λάτεξ)
 • SUNFLOWER SEED (Κόκκος ηλιόσπορου)
 • HONEY BEE VENOM (Μέλισσα)
 • FLY (Μύγα)
 • WHITE-FACED HORNET (Λευκοπρ. Σφήκα)
 • YELLOW JACKET VENOM (Κίτρινη σφήκα)
 • PAPER WASP (Σφήκα χαρτιού)
 • YELLOW HORNET (Σφήκα κίτρινη)
 • COCKROACH (Κατσαρίδα)
 • MOSQUITO (Κουνούπι)
 • CHIRONOMUS PLUMOSUS (Χειρονόμος)
 • EUROPEAN HORNET (Σφήκα)
 • MOTH (Σκώρος)
 • PENICILLIUM NOTATUM
 • AUREOBASIDIUM PULLULANS
 • CLADOSPORIUM FULVUM
 • CLADOSPORIUM HERBATUM
 • ASPERGILLUS CLAVATUS
 • ASPERGILLUS FUMIGATUS
 • ASPERGILLUS NIGER
 • MUCOR RACEMOSUS
 • CANDIDA ALBICANS
 • ALTERNARIA TENUIS
 • BOTRYTIS CINEREA
 • HELMINTHOSPORIUM HALODES
 • FUSARIUM MONILIFORME
 • Mx1 (m1,m2,m3,m5,m6) – ΜΙΓΜΑ ΜΥΚΗΤΩΝ
 • ΜΙΓΜΑ ΜΥΚΗΤΩΝ ΜΧ2 (m1,m2,m3,m5,m6,m8)
 • Pityrosporum orbiculare
 • STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN
 • STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN
 • BOX-ELDER (Σφενδάμι)
 • SYCAMORE (Συκομουρία)
 • WILLOW (Ιτιά)
 • COTTONWOOD (Λεύκα)
 • WHITE ASH (Φράξος)
 • WHITE PINE (Λευκή πεύκη)
 • EYCALYPTUS (Ευκάλυπτος)
 • ACACIA (Ακακία)
 • ALNUS INCANA, GREY ALDER (Σκλήθρα μαύρη)
 • PROSOPIS JULIEFLORA
 • CARYA PECAN (Λευκή Καρυδιά Ψευτοκαρυδιά)
 • ITALIAN CYPRESS (Κυπαρίσσι)
 • COMMON SILVER BIRCH (Σημύδα)
 • HAZELNUT (Φουντουκιά)
 • AMERICAN BEECH – (Οξιά)
 • MOUNTAIN CEDAR (Κέδρος)
 • OAK MIX RED,WHITE,BLACK (Δρυς)
 • MULBERRY (Μουριά)
 • ELM (Φτελιά)
 • OLIVE (Ελιά)
 • WALNUT (Καρυδιά)
 • COBALT (ΚΟΒΑΛΤΙΟ)
 • NICKEL CHLORIDE (ΝΙΚΕΛΙΟ)
 • AMBROSIA ELATIOR (Αμβροσία η κοινή)
 • GOOSEFOOT (Χηνοπόδιο το λευκό)
 • SALTWORT (Αλμυρίκι)
 • GOLDEN ROD (Χρυσόβεργα)
 • AMARANTHUS RETROFLEXUS (Αμάρανθος)
 • MARSH ELDER, ROUGH (Ανθισμένο βότανο)
 • PARIETARIA OFFICINALIS (Περδικούλι)
 • AMBROSIA PSILOSTACHYA (Αμβροσία η ψιλοστάχυα)
 • NETTLE (Τσουκνίδα)
 • CAMOMILE (Χαμομήλι)
 • PARIETARIA JUDAICA (Περδικούλι)
 • PRIMROSE (Αναγαλλίς, περδικούλα)
 • MUGWORT (Αρτεμισία)
 • MARQUERITE (Μαργαρίτα)
 • DANDELION (Αγριοραδίκι)
 • PLANTAIN (Πεντάνευρο)
 • Wx3 (W3,W9,W10,W12,W20) – μίγμα αγριόχορτων
 • COTTON (Βαμβάκι)