Μικροβιολογικό τμήμα

Μικροβιολογικό τμήμα 2018-09-24T12:24:44+00:00

Εξετάσεις μικροβιολογικού τμήματος

 • NEISSER, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • NEISSERIA Κ/Α, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • NEISSERIA Κ/Α, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • NEISSERIA Κ/Α, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • NEISSERIA Κ/Α, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΤΥΕΛΩΝ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΥΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 • ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΕΡΟΒΙΑ
 • ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΕΡΟΒΙΑ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
 • ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
 • ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΒΙΑΣ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ, ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΒΙΑΣ, ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ, ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧ/ΤΟΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚ/ΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΤΥΕΛΩΝ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΥΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ Κ/Α ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ MUCOPLASMA HOMINIS ME MIC
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ SPP ME MIC
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ-TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
 • ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ-TEST ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ME MIC
 • ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ
 • ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ ME MIC
 • ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΠΑΧΕΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ)
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΞΥΟΥΡΟΥΣ (SCOTCH-TAPE)
 • ΙΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ή Β, ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ CAMPYLOBACTER
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧ/ΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΜΕΣΗ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ (όλα τα κλινικά δείγματα)
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΥΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΥΟΥ ΔΟΘΙΗΝΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ NEISSER, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ NEISSER, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ NEISSER, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΟΥΡΩΝ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ Κ/Α, ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (3 ΦΑΡΜΑΚΑ)
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS ΚΟΛΠΙΚΟΥ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS ΟΘΦΑΛΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS ΟΥΡΩΝ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ TRACHOMATIS ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • α-ΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΗ, ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (alpha-glycosidase in seminal fluid)
 • ΑΚΡΟΣΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΕΣ
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • CRP, ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • LDH, ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • RA-TEST, ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • α – ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (α-FP), ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ E.N.Y (περιλαμβάνει μικροσκοπικό έλεγχο, τύπο λευκοκυττάρων)
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (περιλαμβάνει μικροσκοπικό έλεγχο, τύπο λευκοκυττάρων, όξινη φωσφατάση, CRP, Ra test, σάκχαρο, λεύκωμα, LDH)
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (περιλαμβάνει μικροσκοπικό έλεγχο, τύπο λευκοκυττάρων, σάκχαρο, λεύκωμα)
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (περιλαμβάνει μικροσκοπικό έλεγχο, τύπο λευκοκυττάρων, σάκχαρο, λεύκωμα, LDH)
 • ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ, ΠΤΥΕΛΩΝ
 • ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ, ΡΙΝΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (Tg), ΥΓΡΟΥ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ (CT), ΥΓΡΟΥ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
 • ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH), ΥΓΡΟΥ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
 • CRYPTOSPORIDIUM PARVUM, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ENTAMOEBA HISTOLYTTICA, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • GIARDIA LAMBLIA, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • NOROVIRUS, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • PH, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • VEROTOXIN / E.COLI, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • YERSINIA ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΟ, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ROTA ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΙΟΥΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ROTA-ΙΟΥΣ ROTA-VIRUS TEST (Stool sample)
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΝΟΙΟΥΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΟΥΡΟΥΣ
 • ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ E-COLI, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΤΟΞΙΝΕΣ CLOSTRIDIUM DIFFICILE, ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ [PHASE-CONTRAST], ΟΥΡΩΝ
 • ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ, (STREPN Ag,U)
 • ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ, ΟΥΡΩΝ
 • ACARI ΨΩΡΑΣ (SCABIES / DEMODEX), ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
 • Candida albicans ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, IgG & IgM, ΟΡΟΥ
 • Malassezia spp. ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΛΕΠΙΩΝ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
 • Malassezia spp. ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΣ, ΘΥΛΑΚΙΤΙΣ, ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ)
 • Malassezia spp. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΣ, ΘΥΛΑΚΙΤΙΣ, ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ)
 • Malassezia spp. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΛΕΠΙΩΝ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
 • Pneumocystis jiirovecii ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΒΕΚ/ΠΤΥΕΛΩΝ, IFA
 • β-D-ΓΛΥΚΑΝΗ (FUNGITELL™), ΟΡΟΥ
 • ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝΝΑΝΗΣ Aspergillus, ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝΝΑΝΗΣ Aspergillus, ΑΝΤΙΓΟΝΑ, ΟΡΟΥ (ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
 • ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΟΞΥΛΟΜΑΝΑΝΝΗΣ Cryptococcus neoformans & C. gattii, ΑΝΤΙΓΟΝΑ, ΟΡΟΥ
 • ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΟΞΥΛΟΜΑΝΑΝΝΗΣ Cryptococcus neoformans & C. gattii, ΑΝΤΙΓΟΝΑ, ΕΝΥ
 • ΜΑΝΑΝΝΗΣ Candida (Platelia™), ΑΝΤΙΓΟΝΑ
 • ΜΑΝΑΝΝΗΣ Candida (Platelia™), ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • ΜΥΚΗΤΕΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 • ΜΥΚΗΤΕΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
 • ΜΥΚΗΤΕΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΞΕΣΜΑΤΟΣ ΟΝΥΧΩΝ
 • ΜΥΚΗΤΕΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΡΙΧΩΝ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ PCR, ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ PCR, ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΟΝΥΧΩΝ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΡΙΧΩΝ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ, ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
 • ΜΥΚΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ