Ορμονολογικό τμήμα

Ορμονολογικό τμήμα 2018-09-24T12:17:54+00:00

Εξετάσεις ορμονολογικού τμήματος

 • 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ [COMPOUND-S]
 • 17-YΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ [17-OH PRG]
 • 3-α-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΟ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΛΗΣ [3Α-DIOL]
 • AMH [ANTI-MULLERIAN HORMONE]
 • CROSS LAPS (CTX), ΟΡΟΥ
 • HE4-ROMA [ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ 4 ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΟΣ]
 • INHIBIN A [ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Α]
 • INHIBIN B [ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ B]
 • OSTEOMARK (NTx), ΟΡΟΥ
 • OSTEOMARK (NTx), ΟΥΡΩΝ
 • PAPP-A TEST (Έλεγχος 1ου Τριμήνου, Περιλαμβάνει: PAPP-A και Ελεύθερη β-HCG)
 • PRO-BNP [NT-proBNP]
 • PYRILINKS, ΟΥΡΩΝ
 • Total PINP [Total Procollagen typeI N-Terminal Propeptide]
 • α – ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ [α-Subunit]
 • ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ [VIP], ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ [Adiponectin]
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΑΛΦΑ ΤΕΣΤ (Αποτελείται από 3 επιμέρους εξετάσεις: α-FP, E3 και β-HCG)
 • ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ [ADH], ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ [ANTI-TG]
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ TSH [TSI]
 • ΑΝΤΙ-ΤΡΟ
 • ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ [GH]
 • ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Ι ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (IGF1), [ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (SM-C)]
 • ΒΗΤΑ ΤΕΣΤ (Αποτελείται από 2 ορμόνες: α-FP, Ελεύθερη β-HCG)
 • β-ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ [BNP]
 • ΓΑΣΤΡΙΝΗ
 • ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • Δ4 -ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ [FTI]
 • ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 3 ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ [ΙGF1BP3]
 • ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ [TBG]
 • ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ [SHBG]
 • ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ [DHEA]
 • ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ [DHT]
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ [PRA], ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ [FT4]
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ [F-TESTO]
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ [FT3]
 • ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ [EPO]
 • ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ [S-DHEA]
 • ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ [FSH]
 • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ [TSH]
 • ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ [Tg]
 • ΘΥΡΟΞΙΝΗ [Τ4]
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ [INS]
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ [CT]
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ [F]
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ [F] ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΟΥΡΩΝ
 • ΛΕΠΤΙΝΗ
 • ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ [PEG]
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ [E2]
 • ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ [Ε3]
 • ΟΙΣΤΡΟΝΗ [Ε1]
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ [BGP]
 • ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ [PP], ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ [PTH]
 • ΠΕΠΤΙΔΙΟ C [C-PEPTIDE]
 • ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ [HPL]
 • ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ [PRG]
 • ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ [PRL]
 • ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ [PCT]
 • ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗΣ [RT3U]
 • ΡΕΝΙΝΗ [RN]
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ [ΤΕSTO]
 • ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ [T3]
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2h
 • ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ [ACTH]
 • ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ [β-HCG], BHTA ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ
 • ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α
 • ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ [LH]
 • CA 125 [ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 125]
 • CA 15-3 [ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 15-3]
 • CA 19-9 [ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 19-9]
 • CA 21-1 [CYFRA 21-1]
 • CA 50
 • CA 72-4
 • COMPLEX (ΣΥΜΠΛΟΚΟ) PSA
 • PSA [ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ]
 • SCC [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ]
 • TPA [ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ]
 • TPS
 • α – ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗ [α-FP]
 • ΒΛΕΝΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ [MCA]
 • ΕIΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ [NSE]
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ [FREE-PSA]
 • ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ [CΕΑ]
 • 1,25-ΔΙΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3
 • 25-OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, ΟΛΙΚΗ
 • 25-OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, (D2/D3)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α (VIT A)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 (ΘΕΙΑΜΙΝΗ)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 (ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ) & ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ (FAD/FMN), ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 (ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 (ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ)
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ)
 • β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ
 • ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10
 • 5- ΥΔΡΟΞΥ-ΙΝΔΟΛΟ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ [5-HIAA]
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΒΑΝΙΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ, 24h [VMA]
 • ΒΑΝΙΛΟΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ, ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ [VMA]
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ 24h
 • ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΟΜΟΒΑΝΙΛΙΚΟ ΟΞΥ [HVA] ΟΥΡΩΝ 24h
 • ΟΜΟΒΑΝΙΛΙΚΟ ΟΞΥ [HVA] ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ
 • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ
 • ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24h
 • 11-ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ, ΟΡΟΥ
 • 17-OH-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ, ΟΡΟΥ
 • 17-OH-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ, ΟΡΟΥ
 • PROFILE ΕΞΙ (6) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΡΟΥ (TESTOSTERONE, Δ4-ANDROSTENEDIONE, DHEA, PREGNENOLONE, 17-HYDROXYPROGESTERONE, CORTISOL)
 • PROFILE ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • PROFILE ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΡΟΥ (TESTOSTERONE, Δ4-ANDROSTENEDIONE, DHEA, 17-HYDROXYPROGESTERONE, CORTISOL)
 • PROFILE ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • PROFILE ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΡΟΥ (TESTOSTERONE, Δ4-ANDROSTENEDIONE, DHEA, 17-HYDROXYPROGESTERONE)
 • PROFILE ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΟΡΟΥ
 • PROFILE ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΡΟΥ (Δ4-ANDROSTENEDIONE, 17A-HYDROXYPROGESTERONE, CORTISOL)
 • PROFILE ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΡΟΥ (TESTOSTERONE, Δ4-ANDROSTENEDIONE, DHEA)
 • PROFILE ΔΥΟ (2) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΡΟΥ (CORTISOL, 17A-
  HYDROXYPROGESTERONE)
 • PROFILE ΔΥΟ (2) ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ, ΟΡΟΥ (DHEA & CORTISOL)
 • ΑΚΥΛΟΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ, ΟΛΙΚΕΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΟΥΡΩΝ
 • ΑΚΥΛΟΚΑΡΝΙΤΙΝΕΣ, ΟΛΙΚΕΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΜΙΝΟΞΕΑ, ΟΥΡΩΝ
 • ΑΜΙΝΟΞΕΑ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ [Δ4A]
 • ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ [Δ4A]
 • ΒΙΟΤΙΝΙΔΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΙΚΗ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΟ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ + ΚΡΕΑΤΙΝΗ, ΟΥΡΩΝ
 • ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΟ-ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ + ΚΡΕΑΤΙΝΗ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ [DHEA]
 • ΗΛΕΚΤΡΥΛ-ΑΚΕΤΟΝΗ [SUAc], ΟΥΡΩΝ
 • ΚΛΑΣΜΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ/ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ, ΟΡΟΥ
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ [F]
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ [F], ΟΡΟΥ
 • ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (C12-C22), ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ, ΜΑΚΡΑΣ ΑΛΥΣΟΥ, ΦΥΤΑΝΙΚΟ/ΠΡΙΣΤΑΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΜΕΘΥΛΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ [MMA], ΟΥΡΩΝ
 • ΜΕΘΥΛΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ [MMA], ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ, ΕΝΥ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΟΥΡΩΝ
 • ΠΙΠΕΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΟΥΡΩΝ
 • ΠΙΠΕΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ, ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
 • ΠΟΥΡΙΝΕΣ & ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ, ΟΥΡΩΝ
 • ΠΡΟΓΝΕΝΟΛΟΝΗ [PREG]
 • ΠΤΕΡΙΝΕΣ, ΕΝΥ
 • ΠΤΕΡΙΝΕΣ, ΟΥΡΩΝ
 • ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΝΥ
 • ΣΟΥΛΦΟΚΥΣΤΕΪΝΗ [SSC], ΟΥΡΩΝ
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ [TESTO]
 • ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ/ΑΚΕΤΟΟΞΙΚΟ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ