Τμήμα πήξης

Τμήμα πήξης 2018-09-24T12:22:54+00:00

Εξετάσεις τμήματος πήξης

 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) II
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) IX
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) V – Leiden
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) VII
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) VIII
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) von Willebrand
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) von Willebrand-Ag (FVW:Ag)
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) X
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) XI
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) XII – Hageman
 • ΠΑΡΑΓΩΝ (factor) XIII
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΠΡΟΙOΝΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΙΝΩΔΟΥΣ (FDP)
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ S
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ S, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΚΕ [E.S.R]
 • ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ
 • ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ [APTT]
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ [QUICK]